Niklas Svensson

Snickare & Skribent på Svensktbygg.se. Älskar större renoveringar!

Renovera badrum – steg för steg

Vi återvänder till Björn Christiernssons murade villa och följer med in i badrummet för att se denna vackra men samtidigt funktionella plats ta form steg för steg. Alltifrån spackling av golvfall till plattsättning, tätning och fogning beskrivs. Utöver de olika momenten presenterar Björn även lämpliga produkter att använda sig av, både vid renovering och nybyggnation.

Byggarbetsmiljösamordnare

Vad gör en byggarbetsmiljösamordnare? Info om utbildning En byggarbetsmiljösamordnare (puh, vilket långt ord) styr arbete runt arbetsmiljöfrågor på en byggarbetsplats. En utbildad och erfaren byggarbetsmiljösamordnare har en bra, övergripande bild kring viktiga frågor som: Risker på en byggarbetsplats Vanliga faktorer som påverkar sjukdagar Lagar, regler och rättigheter Flera ansvarsområden (straffansvar, arbetsmiljöansvar, arbetsgivar- och arbetstagaransvar, projekteringsansvar m fl) En byggarbetsmiljösamordnare …

Byggarbetsmiljösamordnare Läs mer »