Lim och fogmassa

Lim och fog

Lim och fog har det gemensamt att de båda förenar två element med varandra. De båda skiljer sig dock något från varandra när det gäller användningsområden och det kan du läsa om här!

LIM OCH FOG
Både lim och fog är till för att vara det som fäster två material vid varandra. Lim skiljer sig dock från fog i vissa avseenden.

LIM
Förr var lim vanligtvis vattenlösningar av till exempel stärkelse eller kollagen (protein) från t.ex. hud och ben. Limmen hade därför namn därefter och kallades helt enkelt för benlim och hudlim etc.

OLIKA SLAGS LIM
Dagens lim kan egenskapsmässigt delas in i två huvudgrupper: de som stelnar fysikaliskt genom kylning eller avdunstning och de som stelnar genom en kemisk reaktion.

Tvåkomponentslim, varmhärdande enkomponentsystem och polymeriserande men ej härdande cyanoakrylat (snabblim) räknas alla till gruppen kemiskt stelnande lim. Kemiskt stelnande lim används bland annat i tillverkningen av träbaserade skivor såsom plywood och spånplattor. Gummilatexlim, polyvinylacetatlim och akrylatlim tillhör alla gruppen fysikaliskt stelnande lim. Fysikaliskt stelnande lim används bland annat till trä-, textil- och pappers-lim. Det vanligaste limmet i det svenska hushållet är antagligen trälim, det vita lim som de flesta av oss känner igen från träslöjden.

FOG
Fogmassa används till att täta skarvar mellan två element. Det finns många olika slags fogmassor och även många olika kategorier att dela in fogmasor i. Vi väljer här att dela upp fogmassorna i de som lämpar sig bäst inomhus och de som lämpar sig bäst utomhus.

 

Foga badrum / handfat

Foga inomhus

Ska du foga runt en dörr, ett fönster, en trädetalj eller en gipsskarv?
Då är en akrylfogmassa eller latexmassa mest lämplig. Akrylfogmassan används endast som innefog, eftersom den är känslig mot fukt även efter den torkat. Akrylfogmassan är övermålningsbar med färg av plast eller akryl. Ska du ha en fog i ditt badrum, längs ditt golv eller diskbänk? Då kan en silikonfog passa, eftersom dessa utrymmen är våtare. Det finns även silikonfog för glas, till exempelvis akvarier. Silikonfogen används mest i badrum och då ofta till kakel. Silikonfogen kan inte målas över, men finns istället i olika färger. Så ett bra tips är att hitta en färg som smälter in i inredningen.

Foga utomhus

Fogmassor för utomhusbruk behöver kunna tåla alla de påfrestningar som utomhus innebär. Det är därför viktigt att välja rätt fogmassa om fogen ska vara hållbar och få rätt funktion. 

Olika fogmassor kan skilja sig mycket från varandra i funktion och för att du ska kunna välja rätt måste du veta vilka krav du har på fogmassan att uppfylla. Den första uppdelningen man gör på fogmassor för utomhusbruk är att man skiljer mellan elastiska och plastiska fogmassor. 

Elastisk fog är som namnet anger, en mer elastisk fog medan den plastiska fogmassan bibehåller sina plastiska egenskaper. När man ska välja vilken utefog att köpa så gäller det också att veta om fogen kommer att bli utsatt för påfrestningar och om själva springan som ska fogas samman reagerar på klimatskiftningar. 

Om det material som ska fogas samman reagerar, det vill säga förändrar sig, beroende på temperaturskillnader, så måste ju massan som sitter mellan kunna vara följsam. 

Du behöver även ta hänsyn till fogmassans elasticitet och fogens bredd. Det är också viktigt att ta reda på om massan fäster ordentligt mot de material som du ska foga samman. Vissa fogtyper ”biter” nämligen inte mot metall, andra häftar dåligt mot trä och så vidare. Man mäter fogmassans följsamhet i procent. Ju högre procenttal, desto större elasticitet. 

Om fogen är mer än 20 mm bred eller har stor rörelse bör man välja bland elastiska fogmassor. De flesta fogmassor är känsliga för kyla, men det finns undantag. Man bör därför alltid förvara fogmassa i rumstemperatur eller enligt anvisning på förpackningen. Det är också viktigt att inte foga när det är för kallt. Då kan en del av fogmassans egenskaper försämras eller försvinna.

Fogskum

Fogskum finns på sprayburk och är enkel att fästa. Fogskum används till fogning men även som tätning. Fogskum kan användas vid isolering kring fönster, dörrkarmar och väggar. Fogskummet används då för att förhindra att värme släpps ut. 

Om du redan har en silikonmassa i fogen på till exempel ditt fönster måste du först skrapa bort den, eftersom fogskummet inte fäster på silikon. Var försiktig när du använder fogskum eftersom det till skillnad från andra fogmassor är väldigt brandfarligt och kan ge allergier. Du behöver ha en bra ventilation och gärna något slags ansiktsskydd. Titta noga i bruksanvisningen. När du applicerar fogskum ska du först fukta ytan, sedan skaka flaskan rejält och till sist applicera.

Foga utomhus klniker