Rörmokare

Introduktion

Rörmokare ingår i kategorin Bygg- och anläggningsarbeten. Rörmokare tar hand om alla problem med rör, t.ex. läckande vattenledningar, täppta toaletter, frusna radiatorer eller sprängda gasrör. De utför mycket hårt fysiskt arbete under svåra förhållanden (ibland i mycket trånga utrymmen) med hjälp av specialverktyg. Detta inbegriper uppvärmning och isolering av rören i nya byggnader på grund av den extrema kylan under vintermånaderna.

Hur mycket tjänar en rörmokare?

En rörmokare tjänar i Sverige ungefär 43 600 kronor i månaden i snitt. Den löneundersökning som offentliggjordes i slutet av 2008 visar att yrkesverksamma rörmokare, t.ex. rörmokare, tjänar en genomsnittlig bruttolön per år på 34 000 euro . Denna siffra påverkas dock av många faktorer, bland annat plats, utbildning och erfarenhetsnivå inom sitt område.Curriculum and Assessment) och måste ha minst godkänt i fem ämnen på ordinär nivå, inklusive iriska eller engelska, matematik och ett naturvetenskapligt ämne.

Utbildning som krävs för en karriär som rörmokarlärling:

Du måste studera ett av de många program som godkänts av NCCA (National Council for Curriculum & Assessment) och ha minst godkänt i fem ämnen på Ordinary (O) nivå, inklusive irländska eller engelska, matematik och ett naturvetenskapligt ämne. Du kan gå en lärlingskurs antingen hos Co-operation Ireland’s Construction Skills Centre eller hos ett annat utbildningscenter som erbjuder VVS som en del av kursen. För att kunna göra det måste du ha en examen i byggnadsstudier eller byggteknik

Arbetsbeskrivning

Rörmokare kontrollerar vattenledningar, avloppssystem och avloppsvatten. De arbetar med installation av varmvattenberedare, sanitetsapparater (t.ex. diskbänkar och toaletter) och uppvärmningsenheter. De arbetar också med gasledningar i byggnader och med installation i nya hus, och ser till att alla rörledningar uppfyller kraven. Det finns två huvudtyper av rörmokare: industri- och bostadsrörelser:

● VVS-tekniker som installerar rörledningar i nya byggnader, till exempel i simbassänger ● Byggnadsunderhållspersonal som tar hand om nödvändiga reparationer av befintliga rörledningar

Utbildning som krävs för en karriär som rörmokarlärling:

Du måste studera ett av de många program som är godkända av NCCA (National Council forCurriculum & Assessment) och ha minst godkänt i fem ämnen på ordinär nivå, inklusive iriska eller engelska, matematik och ett naturvetenskapligt ämne. Du kan göra en lärlingsutbildning antingen vid Co-operation Ireland’s Construction Skills Centre eller vid ett annat utbildningscenter som erbjuder VVS-arbete som en del av utbildningen. För att kunna göra detta måste du ha en examen i byggstudier eller byggteknik

Arbetsbeskrivning

Lärlingarna skickas på olika platsbesök för att få erfarenhet av att arbeta med rörmokare: ● VVS-tekniker som installerar rörledningar i nya byggnader, t.ex. i simbassänger

● Byggnadsunderhållspersonal som tar hand om nödvändiga reparationer av befintliga rörledningar.

Arbetsförhållanden

Rörmokare arbetar inomhus och utomhus beroende på vilka tjänster de tillhandahåller. De arbetar ofta med vatten som är mycketkallt och ibland under mycket högt tryck. De arbetar ofta på knä i trånga utrymmen när de utför reparationer eller installerar nya rörledningar. Detta kan ge dem ryggproblem. Arbetstiderna är långa, 40 timmars arbetsvecka med möjlighet till övertid vissa veckor. Det är ett extremt krävande arbete som kräver mycket fysisk ansträngning, och många rörmokare kan drabbas av ryggsmärtor och knäproblem när de blir äldre på grund av det tunga fysiska arbetet i deras jobb

Arbetsmiljö

En rörmokares typiska kontor består vanligtvis av följande: ● Ett stort skjul där rörmokarna förvarar sina verktyg ● Ett utrymme för att förbereda måltider (vid behov) eller för att koppla av under rasterna ● Tillgång till Internet ● Tvättställ och duschar finns i skjulet För ytterligare information besök: www.iapt.ie/career_information/

Hur mycket tjänar de?

Lärlingar tjänar cirka 30 euro per vecka under sin utbildning och får en grundlön plus provision för det arbete de utför inom ramen för sin utbildning. När de är kvalificerade kan rörmokare tjäna över 20 000 euro per år. Du hittar mer information på: http://www.indeedjobs.com/job-salary-plumbing-apprentice/en;jsessionid=2A7GBA9E4446C5FBF3EFC8FC6DDBB1A2317E07

Lönerna för rörmokare är bland de högst betalda för lärlingsutbildningar och kurser som erbjuds av Co-operation Ireland’s Construction Skills Centre