Bygga plank / staket

Bygga staket kan man göra av olika anledningar. Man kanske vill rama in, skydda sin tomt eller kanske hindra små barn från att springa ut i gatan?

VARFÖR STAKET?
Det finns många olika anledningar till att man vill ha ett staket runt sin tomt. Någon vill markera gränserna kring tomten, nån annan vill plantera en häck och ha ett staket bakom och så finns det de som rätt och slätt tycker att ett staket är snyggt. Ett staket runt tomten underlättar också om man har barn som inte ska springa ut i gatan. Anledningarna kan vara många och olika till varför man vill bygga staket – men här kan du läsa om hur man gör när man ska bygga staket. Fördelen med ett staket jämfört med en planterad häck, är att staketet inte behöver klippas varje år, eller rensas, men visst behöver ett staket också en viss omvårdnad. Trästaket åldras och kan behöva renoveras lite då och då, byta ut nån murken bräda och framrör allt måla om.

MATERIAL TILL ATT BYGGA STAKET
Vilket material du ska använda dig av beror främst på vad staketet ska fylla för funktion, men även givetvis vilka preferenser och vilken budget du har. Man kan välja att bygga allt själv från grunden eller köpa färdiga byggsatser. Ska du bygga staketet helt själv från grunden kan du blanda material på stolpar och staketpinnar precis som du vill. De färdiga sektioner som finns idag finns i olika material, till exempel återvinningsbar plast, pulverlackat stål, försinkat stängselnät och givetvis trä av olika slag.

 

BYGGA EGET STAKET MED BYGGSATS

Om du vill förenkla för dig när du ska bygga staketet, så kan du köpa färdiga staketmoduler med tillhörande staketstolpar, som du sedan monterar samman enligt bifogade anvisningar. Det finns färdiga staket i alla tänkbara material, modeller och höjder. Kontakta din närmsta återförsäljare så guidar de dig vidare.

BYGGA TRÄSTAKET FRÅN GRUNDEN

Har du valt att bygga staket av trä så finns det många olika varianter att välja mellan. Ska du ha trästolpar i marken, eller gjutna plintar? Ska dina staketpinnar vara längsgående, tvärställda eller kanske ska staketet vara ett krysstaket?

Beroende på vilken modell du beslutat dig för att bygga, räknar du sedan ut materialåtgången. Se sedan till att köpa ett tåligt trä. Tryckimpregnerat virke förordas av många. Viktigt att komma ihåg när det gäller tryckt virke är att det inte bör övermålas på ett år eller två, då färgen riskerar att lossna. Vill du inte använda tryckimpregnerat så är det viktigt att köpa ett virke som är harts-rikt, som tål den utsatthet som ett staket har.

BYGGA STAKET AV TRÄ - NÅGRA ARBETSMOMENT

När du ska bygga staket så är det vissa moment som kanske kan ta mer tid i anspråk än du först anar. Här beskriver vi några av dessa arbetsmoment:

STOLPAR
I staketstolparna ska det mätas ut och sågas ut urtag för spikreglarna. När stolparna sågats till så bör de behandlas med olja innan de sätts upp. Sedan ska det grävas en djup, frostfri grop vari man ska hälla i grus. I grusgropen sätts sedan ytterstolpen ned och efter det ska man täcka igen med sten och grus, alternativt torrcement. Sedan sätts den andra stolpen ned och nu ska man spänna en lina mellan de två för att få till en lämplig höjd. För att kontrollera att stolpen är rak kan du med fördel använda ett vattenpass.

SPIKREGLAR
Efter att stolparna börjar att komma på plats, kan man skjuta in spikreglarna i de urtag du sågat ut och fästa dem med skruvar. Men först måste ovansidan på spikreglarna fasas av med hjälp av en cirkelsåg, till exempel. Om spikreglarna sticker ut från stolparna när du sedan fäst dem, får du kapa av den delen som sticker ut.

SPJÄLOR
Börja med att spetsa alla spjälor i ena änden, förborra och sätt sedan upp spjälorna på staketet. Använd en stödbräda för att få rätt höjd över marken och avståndsklossar för att få rätt mellanrum mellan spjälorna.

SLUTRESULTAT

Oavsett om du bygger allt själv eller om du planerar att bygga staketet av en mer eller mindre färdig byggsats så hoppas vi att ditt staket blir både snyggt och fyller sin funktion. Behöver du råd eller tips så kontakta din närmsta bygghandlare!

BYGGLOV FÖR STAKET?

För att bygga staket, med en viss begränsad maxhöjd, behövs normalt inget bygglov. Däremot krävs bygglov om inhägnaden har formen av ett plank eller en mur. Läs mer hos Boverket innan du påbörjar arbetet, och kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun för att ta reda på om staketet kräver bygglov.

DAGENS TIPS!

Tycker du att varken staket eller den traditionella häcken är något för dig? Varför då inte prova att skapa dig ett annorlunda staket? Bygg ett levande staket av pilskott som du flätar i önskat format, endast fantasin sätter gränser!