Teckna villaförsäkring: Att tänka på:

Den typiska Svensktbygg läsaren är oftast en byggfirma eller villaägare (eller både och?). En vanlig fråga som vi vill reda ut är det här med villaförsäkringen. Vad täcker villaförsäkringen egentligen? Kan den skydda mig mot slarviga hantverkare och felbyggen?Läs vidare för att få svar här:

En villaförsäkring är egentligen en paketförsäkring. Detta innebär att den innehåller flera olika försäkringskomponenter. Förutom ekonomiskt skydd för både skador på din egendom innehåller den även skydd för juridiskt ansvar för eventuella materiella skador som din fastighet kan orsaka på andras egendom.

Genom en bra villaförsäkring får du ekonomiskt skydd för skador som orsakas av de flesta händelser, men det kan finns undantag. Det är därför av yttersta vikt att noga läsa igenom försäkringshandlingarna och ställa frågor om det skulle vara vissa händelser du särskilt oroar dig för och vill veta om du har försäkringsskydd för.

Varför behöver jag en villaförsäkring?

En villaförsäkring är ett måste om du äger ditt eget hem och vill skydda dig själv ekonomiskt om något oförutsett händer med ditt hem eller dina ägodelar. Det är viktigt eftersom ditt hem sannolikt är en av dina största investeringar. Antagligen har du lånat pengar för att köpa din villa och om den råkar ut för omfattande skador och du saknar försäkringsskydd kan du hamna i allvarligt ekonomiskt trångmål.

-Om ditt hem förstörs i en brand eller skadas av en naturkatastrof behöver du pengar för att reparera eller ersätta det.

-Om ditt hem blir offer för stöld och skadegörelse, kan villaförsäkringen ersätta dig för din förlust eller betala för reparationer.

-Om du fortfarande betalar av på lån för ditt hem, kan din långivare kräva att du är försäkrad.

Det är viktigt att veta att villaförsäkringen är avsedd att täcka oförutsedda skador, inte rutinmässigt underhåll. Be ditt försäkringsbolag att berätta vad som omfattas och var noga med att läsa ditt försäkringsbrev så du vet exakt vad som ingår och vad som inte gör det.

Saker att tänka på när du söker efter villaförsäkringar.

– Hur mycket är mitt hus värt och vad kostar det att ersätta mina tillhörigheter, om de har skadats eller förstörts?( Det är viktigt att vara rätt försäkrad. Gör en inventarielista över allt du äger så att du får rätt försäkringsvärde.)

– Har försäkringsbolaget ett gott rykte och bra kundservice? Är det känt för att betala försäkringskrav snabbt och rättvist?

– Vilka rabatter finns det? (Fråga om rabatter vid tecknande av flera försäkringar t.ex. bilförsäkring eller rabatter för medlemmar i vissa fackförbund eller föreningar)

– Vad är processen för anmälan och skaderegleringen? (Fråga vem du ska ringa och vad som händer efter du göra en anmälan)