Att renovera ett tak - allt om takrenoveringar!

takrenovering

Innehållsförteckning

Även om det är sällan, så händer det att man behöver renovera taket. Beroende på vad taket är av för material, så går man tillväga på olika sätt.

RENOVERA TAK AV TEGEL

Ska du renovera tak av tegel kan du göra mycket av arbetet själv. Tegelpannorna är lätta att ta bort och byta ut. Problemet är att det stor risk att även takpappen och läkten är i så pass dåligt skick att de behöver bytas ut, om teglet är gammalt. Är du osäker på takets skick kan du kontakta en fackman som hjälper dig.

Ska du renovera taket kan du börja med att göra en första koll, genom att ta dig upp på vinden. Doftar det friskt, är ljust och torrt? Då är det antagligen ingen fara med underlagen. Synliga tecken på läckage kan vara dålig lukt, murket trä eller mörka fläckar. Ta gärna en extra titt runt skorstenen, hängrännor och eventuella takfönster, som alla är potentiella riskområden.

Börja som sagt att renovera taket genom att ta bort de gamla tegelpannorna. När pannorna är borta, ska takreglarna bort. Det är nu du undersöker och bedömer statusen på den underliggande takpappen, och eventuellt bättrar på den. Är det så att pappen ska bort är det även dags att sätta på ny läkt. Läkten är den konstruktion av vågräta och lodräta träreglar som takpannorna läggs på. Ströläkten ventilerar taket och bär upp bärläkten som takpannorna fästs på.

Vilken takpanna du valt avgör vilket avstånd det ska vara mellan bärläkten då avståndet mellan olika takpannor varierar. Takpannor läggs nerifrån och uppåt, du fäster dem i läkten med hjälp av speciella skruvar eller spikar, alternativt med clips. Takpannor är tunga, och tyngden gör att de ligger stadigt på taket.

RENOVERA TAK AV PAPP

Renovera tak av papp med hjälp av takmassa, om inte skadorna är så stora att hela papptaket behöver bytas ut. Takmassa är en gummiasfaltlösning som man kan använda på papptak. Takmassan stryks på flödigt och sprickor tätas då igen.

RENOVERA TAK AV PLAST

Plasttak som får några år på nacken spricker lättare än nya plasttak. Får du en spricka i plasttaket eller ett hål kan det behöva renoveras. Är det riktigt små hål kan dessa lagas med fogmassa anpassad för ändamålet, alternativt kan laga små hål genom att med hjälp av fogmassa fästa en mindre bit av plasttak över hålet som en form av lappteknik, Är det större skador som ska renoveras så kan det vara så att hela skivor av plasttaket tas bort och ersätts med nya takskivor.

RENOVERA TAK AV PLÅT

Plåttak har ofta en lång garantitid och hållbarhet. Behöver du renovera ett plåttak kan det göras genom att måla om plåttaket till exempel. När man målar på plåt är det viktigt att börja med att rengöra underlaget noggrant och först därefter måla med rätt färg och rätt verktyg, för att maximera hållbarheten.

OLIKA TYPER AV TAK

Det finns olika typer av tak, med olika utseende och namn. Den vanligaste typen av tak i Sverige idag, är antagligen sadeltaket, som består av två lutande taksidor, mot en nock.
Om sadeltaket förses med fall även på gavlarna, kallas taket istället för ett valmat sadeltak.

Ett brutet sadeltak kallas också för mansardtak. Mansardtak innebär att sadeltaket har en extra brytning på taksidan, så taket har två olika gradlutningar från nocken.
Ett pyramidtak liknar en pyramid till formen och har då fyra fall som möts i en spets. Om taket bara har ett enda fall kallas det istället för pulpettak. Om lutningen på pulpettaket har en tillräckligt låg lutning kallas taket för ett plantak eller terasstak.

RENOVERA LADUGÅRDSTAK

Att renovera ett ladugårdstak är även en vanlig takrenovering som utförs. Gamla ladugårdar behöver byta ut sitt gamla tak till ett nytt hållbart tak som håller i genarationer framöver!