Träbaserade skivor

TRÄBASERADE SKIVOR - PLYWOOD

Träbaserade skivor är benämningen på träliknande skivor baserade på trä. Dessa kan delas in i fyra olika huvudprodukter: plywoodskivor, spånskivor, boards (träfiberskivor), och lamellträskivor. Här får du reda på vad som skiljer de olika skivorna åt och även deras främsta användningsområden.

Plywood är den äldsta bland träbaserade skivor. Plywood (eller kryssfanér) består av ett antal lager fanér som under högt tryck limmas ihop till en skiva. Beroende på tjocklek kan plywoodskivor böjas på olika sätt. Hur böjliga skivorna är beror på deras tjocklek och på fanerens riktning. Det finns både inomhus- och utomhusplywood. 

Snickeriplywood är en putsad plywoodvariant som används av inrednings-, möbel- och snickeriindustrin. Den passar bra i såväl väggar, tak, innerdörrar, paneler och luckor eftersom träets naturliga struktur syns. Byggplywood har också många användningsområden. Den används bland annat till yttertak under papp och till ytterväggar.

K-plywood betyder konstruktionsplywood och är till för bärande konstruktioner, främst i byggnader.

Formplywood används som namnet antyder till att bygga formar. Formplywood har ett ytskikt av fenolfilm och används ofta till formar vid betonggjutning. Det finns även många andra slags plywood med specifika användningsområden såsom emballageplywood, båtplywood och dekorplywood.

TRÄBASERADE SKIVOR – SPÅNSKIVOR

Spånskivor träbaserade skivor består av sammanpressat träspån och lim. Tittar man noga på en spånskiva kan man se spånen som ligger tätt sammanpressade. Skivorna används främst till möbler och inredningar och som golv-, vägg- och takbeklädnad inomhus. Golvspånskivor är ett praktiskt och lättanvänt undergolv som har en speciellt utformad profil vilken fördelar tyngden på bästa sätt. Spånskivan är att anse som en billig och populär kvalitetsprodukt. 


TRÄBASERADE SKIVOR – BOARDS

Boards (träfiberskivor) är träbaserade skivor som är väldigt lika spånskivan, men istället för lim är bindemedlet i skivan vedens naturliga medel lignin. Både spånskivor och träfiberskivor är båda billiga och populära byggnadsmaterial och används av såväl hobbybyggaren som yrkessnickaren.

Masonit var det första varumärket för hård board i Sverige och har nästan kommit att uppfattas som det egentliga produktnamnet för den hårda träfiberskivan i Sverige. MDF-board (Medium Density Fiberboard) är en träfiberskiva med hög hållfasthet. Den tillverkas till skillnad mot de övriga träfiberskivorna i en torr process som till stor del liknar tillverkningen av spånskivor. 


TRÄBASERADE SKIVOR – LAMELLTRÄ

Lamellträ är en skiva som har en kärna av hoplimmade trästavar. På fram- och baksidan limmas ett eller två lager fanér. Faneret är oftast av furu. Ytbeläggning kan också bestå av träfiberskiva eller tunn spånskiva. Lamellträskivor används inomhus men sväller och krymper bara obetydligt vid varierande luftfuktighet och temperatur. Lamellträskivor används vid tillverkning av möbler, inredningar och snickerier.


KURIOSA

William H Mason arbetade 1924 som chefsingengör åt Thomas Edison. Under ett misslyckat försök med att tillverka papper av restflis, kom Mason av misstag på den numer så kallade Masonmetoden, att tillverka masonitskivor. I Sverige fick masonitskivan sitt stora genomslag under Stockholmsutställningen 1930, där det visades upp allehanda produkter tillverkade av just det – masonit.