Bjälkar av olika slag och material

BJÄLKAR

Bjälkar är benämningen på kraftiga stommar som tillsammans bildar bjälklag. Ett annat ord för bjälke är balk. Balkarna kan vara tillverkade av trä, betong eller stål. Bjälkar är kraftiga i sin natur och har till uppgift att fördela en stor tyngd mellan sig. Bjälkar används ofta i byggnadskonstruktioner och kallas då ofta för konstruktionsbalk eller k-balk.

TRÄBALK

En träbjälke är är namnet på kvadratiskt eller rektangulärt sågat virke med en bredd och tjocklek på minst 200 mm. Träbalkar är det vanligaste att använda till det bjälklag som bär upp innertak och golv. Vissa menar att träbjälkar kan vara en brandfara, men sanningen är den att nog träbalkar klarar sig bättre än stålbalkar i om brandsäkerhet i byggnadskonstruktioner.

Vid en större brand, med temperaturer på över 1000 °C så klarar sig trä bättre än stål. Träbalken tar eld och brinner visserligen, men eftersom trä är värmeisolerande, tar det längre tid innan så mycket trä har förbränts så att balken brister. Stålregeln brinner visserligen inte, men stålet mjuknar desto snabbare, vilket gör att konstruktionen kollapsar.

STÅLBALK

Stål har en hög hållfasthet och lämpar sig därför väl att använda som bjälkmaterial. Stålbalkarna har en annan form än träbjälkar, och kräver därför inte lika mycket utrymme. Stålbalkar används ofta för större konstruktioner såsom broar, men även för mindre konstruktioner såsom takbjälklag.

BYGGD BALK

Förr användes ofta nitade balkar som bestod av vinkeljärn och plåt. Nitade balkar benämns även som byggd balk, eftersom den är just byggd av många flera sammanfogade delar.

BETONGBALK

Betongbjälkar används även de i såväl större som mindre byggnadskonstruktioner. Betongbjälkar kan gjutas i önskad form och hållfasthet. Betongbjälkar är armerade för ökad hållfasthet.

TAKBJÄLKAR

Takbjälkar kan vara av  trä, stål eller betong. Takbjälkarna är till för att bära takkonstruktionen och dess tyngd. 

GOLVBJÄLKAR

Golvbjälkar kan även de vara tillverkade av olika material. Den vanligaste golvbjälken i ett småhus i Sverige idag är av trä. För den som intresserar sig för lite mer av det kuriösa slaget kan det vara av intresse att veta att Bolsterstock, är det gamla ordet för golvbjälke.

BJÄLKLAG

Ett bjälklag består av sammansatta balkar. Det har bärande och avskiljande funktion och består av bjälkar av till exempel trä, stål eller betong.

MELLANBJÄLKLAG

Ett mellanbjälklag är ett bjälklag som skiljer en våning från en annan våning. Ett mellanbjälklag kan behöva fungera som brand- och ljudavskiljare, men framför allt är mellanbjäklagets funktion att överföra förekommande vikter, det vill säga laster. Mellanbjälklag inom en och samma bostad är en enklare konstruktion, än det mellanbjälklag som ska avgränsa en bostad från en annan, i en fastighet.

VETA MER?

Vill du veta mer om bjälkar eller andra delar till byggnadskonstruktioner är du varmt välkommen in till din närmsta återförsäljare.