Armering för bättre resultat

Armeringsnät

Vad ett armeringsnät? Hur används det?

Betong är i sig, inte så hållbart som man kan tro. För att öka betongens hållbarhet kan man använda sig av armering, vilket innebär att man förstärker betongen med hjälp av ett annat material. 

VAD ÄR ARMERING?

Armering behövs för att få cement och betong hållbart. Ordet kommer från franskans armer som betyder ”att förstärka”. Inom byggteknik och är det en benämning på material som man använder för att förstärka ett annat mindre hållfast material. Man kan till exempel  förstärka en gipsskiva genom att armera den med glasfiber. Det vi skriver om här är dock armering med armeringsjärn i cement och betong.   

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED ARMERING?

Syftet med armering är att förbättra betongkonstruktionens hållfasthet vilket gör att man då ger betongen den nödvändiga stabiliteten och fastheten som krävs för att kunna använda den i diverse byggnationer. Betong som inte är armerad blir spröd och är inte lika hållbar, vilket gör att armering är en oerhört väsentlig del av alla betongkonstruktioner. Materialet man armerar med ligger ingjuten i betongen och förstärker på så sätt materialet. Utöver att förstärka betongen har armeringen fler funktioner såsom upptagning av sträck-, tryck- och skärkrafter samt att förhindra sprickbildning. 

Armering sker idag oftast med hjälp av stålstänger i olika format, främst armeringsjärn (enkla stänger) eller armeringsnät (nätkonstruktion). Dessa stålstänger är tillverkade av så kallat kolstål. Genom att blanda stål med olika tillsatser förändras materialets egenskaper. Kolhalten i stålet påverkar tillexempel materialets mjukhet. Stålet som används till stängerna är varmvalsat och har en hög draghållfasthet – allt för att betongens hållfasthet ska bli maximal. Näten och stängerna har skilda syften. Stängernas främsta syfte är att förstärka murnings och gjutningsarbeten medan nätens främsta syfte är att vara sprickhämmande.

Armeringsnät

Armeringsnät består av stänger som är sammansvetsade till ett nät. För att man ska kunna förbättra hållfastheten så svetsas armeringsstål ofta samman till ett nät. Nätet ger gynnsammare tryckspänningar, än bara stängerna. 

Betong har ett lågt pH-värde, vilket gör att armeringsstålet normalt väl skyddat så länge det är omslutet av betong, men om betongen utsätts för kloridhaltig fukt kan stålet så småningom börja att rosta. Om stålet rostar, ökar stålets volym, vilket i sin tur kan orsaka sprickor i betongen.
Nätarmering används till exempel för golv (lagernät och skarvnät) samt väggar (väggnät). När man armerar med nät gör man oftast det med det främsta syftet att hämma sprickbildning i betongen. 

STÄNGER

Armeringsjärn är stänger som används för att armera, förstärka betong. Anledningen till att man vill armera betongen är att all betong spricker samt att hållfastigheten i inte armerad betong är så mycket lägre. En av anledningarna är att är betongen härdar, det vill säga torkar, så försvinner vattnet och sprickor kan då uppkomma.

Sprickorna innebär oftast ”bara” skönhetsfel och påverkar inte betongens hållfasthet. Genom att placera stänger eller nät (läs ovan) kan antalet sprickor minimeras. Stängernas främsta syfte är, som alla annan armering, att förstärka och i detta fallet murnings- och gjutningsarbeten. 

KOMPOSIT

Komposit är benämningen på ett material som består av två eller fler andra material. För att kallas komposit ska det nya bildade materialet förbättra de ursprungliga materialets egenskaper. Armerad betong är en komposit av betong, som är spröd i sig, och armeringsjärn, som kan rosta. Tillsammans bildar de armerad betong som varken är spröd eller rostar, utan tvärtom är ett mycket tåligt material.  

KURIOSA

I Sverige har vi arbetat med armering sedan slutet av 1800-talet, men då armerades betongen med bland annat järnvägsräls, som ju egentligen inte var ämnat att armera betong med. De första stängerna som tillverkades för att använda för att armera var till en början smidda fyrkantsstänger och sedan kom de valsade, vridna och profilerade rundstängerna. Att armera är en av betongarbetarens viktigaste arbetsuppgifter, den andra arbetsuppgiften är gjutning. Arbetar man specialiserat med endast armering kallas man för armerare.

Armeringen är oerhört viktigt för betongkonstruktioners hållbarhet och kräver därför ofta en detaljerad ritning som visar hur den ska sättas.