Råspont - Spontade brädor

Råspont är en bräda av trä som har en hyvlad flat sida och den andra sidan finsågad.

VAD ÄR RÅSPONT?

Råspontens ena brädsidan är slätare än den andra. Brädan är försedd med not och fjäder (spontade) på kortkanterna för att kunna gripa in föregående och efterföljande bräda. Råspont är alltså spontade brädor som kan kilas ihop en efter en, efter eller på varandra, och har en sida som är slätare än den andra.

Det finns även brädor som också är spontade på ändträt – som bilden visar nedan. Detta gör att spill och slöseri med ändbitar minimeras. Det är både ekonomiskt och praktiskt att använda sig av spontade brädor i byggnationer.

Råspont finns i olika mått och av olika träslag. De vanligaste måtten på råspont är 17×95, 21×95 samt 23×95 mm och materialet som används till råspont är främst furu och gran.

NÄR ANVÄNDS RÅSPONT?

Råspont används ofta till beklädnader som alternativ till skivmaterial. Exempel på byggnationer där råspont används med fördel är undergolv, yttertak och invändig väggbeklädnad.

När råspont används i undergolv kan den med fördel antingen skruvas eller spikas fast på golvbjälklaget. Råsponten skruvas (golvskruv) eller spikas fast med dyckert (dold spikning) eller kamspik (synlig spikning). På råsponten läggs sedan ett mellanlägg som motverkar mindre ojämnheter och ljudisolering. Ovanpå det läggs sedan det golv man bestämt sig för att använda sig av.

Råspont för yttertak måste vara specialbehandlad för att tåla väderförhållande som materialet utsätts för. De spontade brädorna spikas fast mot takstolarna. På det sätts sedan papp, läkt och pannor.

Råspont används ibland bakom gipsväggar, men allt vanligare blir det att det synliga skiktet inte är gips eller annat skivmaterial utan just råspontat virke.

När råspont används för invändig väggbeklädnad är det numer lika vanligt att råsponten läggs horisontellt som vertikalt. Lika vanligt börjar det bli att låta den råare sidan av brädan vara synlig – allt för att få en rustikare känsla. Råsponten glipar mer eller mindre beroende på hur torrt virket var när det sattes upp, samt beroende på fästningen med spik, lim eller skruv. Denna glipning är det många inredare som vill få fram, för att ge rummet en lantligare och mer genuin känsla. I dessa fall brukar inredarna ofta måla råspontväggen vit.

Viktigt att tänka på när man använder sig av målad råspont är att man innan målning bör lacka ett lager på alla kvistar, då dessa tenderar att suga åt sig färgen och röra sig annorlunda än resterande del av plankan.