ROT-avraget

Drömmer du om ett nytt kök, behöver bostaden renoveras eller önskar du dig mer fritid? Nu kan du som privatperson få upp till 50 000 kr i skatterabatt direkt vid ett köp av ett ROT-arbete (reparation, ombyggnation och tillbyggnation) eller RUT-arbete (hushållsnära tjänster) som utförs i din bostad eller i dina föräldrars bostad. Dessutom behöver du inte längre skicka in ansökningar till Skatteverket.

ROT står för Reparation, Ombyggnation och Tillbyggnation.
Exempel på ROT-arbete som ger rätt till skattereduktion:

 • renovering av kök, badrum,
 • tapetsering, målning, takarbete,
 • fasadarbete, elinstallation,
 • vatten och värme, markarbete,
 • tillbyggnation av garage och förråd,
 • ombyggnation av hus, gästhus och andra komplement hus.

OBS! Nybyggnation ger inte rätt till skattereduktion. Vid ombyggnation och tillbyggnation är det viktigt att arbetet utförs på en befinlig bostad eller tillhörande komplementhus.

 • En privatperson kan få 30 % i skattereduktion på arbetskostnaden direkt vid köp
  av ett ROT-arbete, men högst 50 000 kr inklusive moms per år.
 • Privatpersonen ansöker inte om skattereduktion istället är det företaget
  som begär utbetalning för resterande del av arbetskostnaden från Skatteverket.
 • Tidigare fanns det en minigräns att arbetskostnaden skulle vara minst 1 000 kr.
  Denna regel är borttagen.
 • Privatpersoner kan köpa tjänster av kommunala bolag som erbjuder ett
  marknadsmässigt pris men aldrig direkt av en kommun.
 • Om privatperson har mottagit bidrag eller ekonomiskt stöd från stat, kommun eller
  landsting alternativt försäkringsersättning som avser arbetskostnader kan privatpersonen
  inte få skattreduktion. Däremot om det klart framgår att ersättningen, bidrag
  eller stödet endast avser, exempelvis materialkostnader kan privatpersonen få
  skattereduktion för arbetskostnaden. 
 • En privatperson kan anlita en annan privatperson med A-skattsedel och få
  skattereduktion direkt vid köp av en tjänst. Skattereduktion motsvarar
  arbetsgivaravgiften
   på ersättningen som privatpersonen har betalat.
 • Till sist. Privatperson kan anlita sitt eget företag eller ett närstående företag
  (ex pappas företag). Det förutsätter att arbetet inte utförs av privatpersonen eller
  någon närstående till privatpersonen.

Att rotavdraget, på allvar, har satt sig i svenska folkets medvetande kan väl ingen ha undgått att inse. Varenda hantverkare och installatör har fått lära sig att hantera hur man reglerar rotavdraget gentemot konsumenten och skatteverket. Sedan den 1:e juli 2009, då man började att ”kontantreglera” rotavdraget, har svenska staten (skatteverket) betalat ut miljarder kronor i skattereduktion. Svenskarna tänker rotavdrag, eller husavdrag när man planerar att göra förändringar i sitt boende.

 

Hur fungerar ROT-avdraget?

 1. Privatperson och företag träffas. Privatpersonen köper ett ROT-arbete från företaget.
 2. Företaget måste därefter inhämta uppgifter såsom, personuppgifter, uppgifter om bostaden, fördelning av skattereduktion om det finns flera köpare, tidigare användning av skattereduktion, äganderätt/innehavsrätt m.m. från privatpersonen. Detta för att företaget ska kunna upprätta korrekta fakturor och blanketter till Skatteverket samt att privatperson ska kunna få 50 % skatterabatt på arbetet.
 3. Företaget utför sedan arbetet. Privatpersonen betalar fakturan och får 30 % skatterabatt på arbetskostnaden.
 4. Företaget kan först efter att fakturan är betald ansöka om begäran om utbetalning från Skatteverket på resterande del av arbetskostnaden.
 5. Efter att begäran har blivit granskad betalar Skatteverket ut till företaget på resterande del av arbetskostnaden.
 6. Skatteverket skickar sedan ett brev till företaget att utbetalning är genomförd samt ett brev till privatpersonen med uppgift om att hon har fått preliminär skattereduktion för de utförda tjänsterna.

Rot-avdraget regler

Följande regler måste vara uppfyllda för att få Rotavdrag eller avdrag för hushållsnära tjänster.

 • Privatpersonen ska vara minst 18 år och obegränsat skattskyldig (bosatt i Sverige).
 • Om privatpersonen är begränsad skattskyldig (bosatt utomlands) kan privatpersonen
  endast få skattereduktion om förvärvsinkomsten uteslutande kommer ifrån Sverige.
 • Arbetet ska utföras i privatpersonens bostad eller i föräldrars bostad.
  Med bostad räknas även tillhörande tomt med eller utan komplement hus.
 • Specifikt vilkor för Rotavdrag: Vid köp av ROT-arbete måste privatpersonen äga eller delvis äga bostaden för att få Rotavdrag.
 • Arbetet får inte utföras av privatpersonen eller en närstående till privatpersonen.
 • Dödsbo kan få skattereduktion, förutsatt att arbetet utförs före dödsfallet.
 • Företag ska inneha F-skattsedel.  
 • Om privatpersonen anlitar en annan privatperson ska personen inneha A-skattsedel.