Textilskydd - Förläng tygets livslängd

Metoden är baserad på systematisk rengöring och skyddsbehandling av både nya textilier, och textilier som redan används. Behandlingen hindrar smuts och fläckar att tränga sig in och penetrera fibrerna, och minskar därmed svåra och fula bestående fläckar. Med kontinuerligt underhåll förlängs hållbarheten avsevärt. Originalmaterialet bibehåller sin ursprungliga färg och form.

Silikonbaserade textilskyddsbehandlingar kan appliceras på alla slags textilytor, och den förhindrar smuts och vätskor att tränga sig in i fibrerna. Behandlingarna underlättar rengöring av textilier och utökar hållbarheten väsentligt.

Textilskyddet kan användas på:

 • Heltäckningsmattor
 • Dukar
 • Möbler
 • Draperingar
 • Gardiner
 • Markiser
 • Soffor
 • Kläder
 • Segeltyg

Textilskyddsbehandlingar bildar en hinna på syntetiska fibrer, samt impregnerar även ull och blandtyger. Textilskyddet förändrar inte tygets utseende eller struktur. Det behandlade materialet kan användas så fort skyddsmedlet har torkat, men en komplett skyddshinna formas inom 2 dagar.

Rengöring och fläckborttagning skall genomföras enligt instruktioner från leverantören. Om så önskas kan brandskyddsbehandling appliceras innan textilskyddsbehandling. Antistatisk- behandling appliceras efter textilskyddsbehandling.

Ombehandling av textilskydd
En typisk textilskyddsbehandling håller i 3 tvättar eller 2 år, vi rekommenderar dock att behandla bomull efter varje tvätt. Innan textilierna behandlas tvättar man med lämpligt rengöringsmedel och utrustning.

Fördelar med Textilskyddsbehandling

 • Förhindrar smuts och vätskor att penetrera fiberna.
 • Förebygger mögelbildning.
 • Underlättar rengöring.
 • Förlänger hållbarheten.
 • Textilier andas som vanligt.
 • Ökar ej brandrisken.