Absolut allt du vill veta om radon

Vad är radon?

Radon är en icke-radioaktiv gas som skapas genom naturligt sönderfall av uran i marken. Det kan lätt sippra in i hem och förorena dem med sin skadliga strålning.

Radon är en färglös, smaklös, luktfri gas som kan orsaka lungcancer. Radon kommer från den naturliga nedbrytningen av uran i marken och sipprar in i bostäder genom sprickor i golvet eller luckor under dörrar. Ett radontest kan göras för att se om ditt hem har förorenats av denna giftiga gas, och det finns också sätt att installera ett ventilationssystem för att skydda din familj

Radongashalten i bostäder mäts i becquerel per kubikmeter (Bq/m3). Om ditt hem har höga halter av radon finns det saker du kan göra för att minska det.

Hur farligt är radon?

Om ditt hem har höga halter av radon så kan det vara farligt. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer i USA, och står för 15 % av alla lungcancer. I Sverige är den också den näst vanligaste orsaken efter cancer. Strålmyndigheten estimerar att ca 400-500 lungcancerfall varje år orsakas av för höga halter av radon.

Hur kommer radon in i huset?

Det finns många vägar. Radon kan sippra in i alla hem, även om det är underjordiskt eller väl förseglat, och förorenar det med skadlig strålning. Det har visat sig att radon är vanligast i områden som har berggrund som innehåller uran eller torium. Grundvatten och jord kan transportera radon till ditt hem, och det kan ackumuleras och bilda gas, som kommer att avge alfapartiklar när det sönderfaller. Med andra ord. Radon kan finnas i drickvatten, bergsgrunden, betongen huset är jord av och mycket mer. . Det kan även hittas i luften runt byggarbetsplatser där det har använts som gasningsmedel.

hur kommer radon in i huset
Bilden visar hur radon kommer in i huset..

Hur mäts radon?

Radongashalten i bostäder mäts i becquerel per kubikmeter (Bq/m3). Om ditt hem har höga halter av radon finns det saker du kan göra för att minska det. För att mäta radon behöver du investera i en radonmätare. Radonmätaren placeras i huset och mäter under en längre period. Du kan enbart mäta radon mellan perioden 1 oktober och den 30 april.

Hur får man bort radon?

Radon kan avlägsnas genom att täta sprickor eller andra öppningar i golv eller väggar, installera ett ventilationsrör för att ta bort radongas utanför bostaden eller genom att använda andra ventilationsmetoder för att avlägsna radon från inomhusluften.

Hur ofta ska man mäta radon?

En radonmätning ska utföras minst 1 gång var 10’e år för att vara på den säkra sidan.

Hur påverkas man av radon?

Symtom på radonexponering inkluderar trötthet, huvudvärk, halsont, illamående och kräkningar. Denna exponering kan vara farlig för din hälsa, särskilt dina lungor och mage om du exponeras under en längre tid.

Radonexponering kan försvaga immunförsvaret och försämra andningsfunktionen. Det ökar också risken för lungcancer för dem som lever i en radonrik miljö, vilket inkluderar bostäder med radonhalter på eller mer 200 Bq/m³.. Exponering för höga halter av radon kan också resultera i fosterskador som ryggmärgsbråck och gomspalt.

Hur vanligt är radon i hus?

Det finns idag över 400 000 bostäder i sverige som har för höga halter med radon.