Yrkesguiden

Målare

En målares arbete

En målares ARBETE är att måla inomhus och utomhus både i privata och offentliga miljöer. Målaryrket är ett hantverksyrke. För att bli erkänd målare måste man arbeta som lärling i cirka två år och göra ett gesällprov mot slutet av utbildningen. En målare ska både kunna måla om redan befintliga byggnader och måla nybyggnationer. Tapetsering ingår också i arbetsuppgifterna.

Arbetsuppgifterna som en målare utför är att måla ytterväggar, innerväggar, tak, hänga tapeter av olika slag, måla fönster, dekorationsmålning med mera. På vintern är det vanligt att målaren arbetar inomhus och sommartid utomhus.

En målare kan utföra sitt arbete i både privata och offentliga miljöer. Till EXEMPEL hemma hos privatpersoner som bor i villa eller lägenhet; det kan också vara offentliga miljöer som skolor, arbetsplatser, industrier, sjukhus med mera. 

Målning av nyproducerade byggnader minskar allt mer. Det beror framför allt på att flera delar av ett hus kommer färdigbehandlade från en fabrik. Ett tydligt sådant EXEMPEL är fönster, köksinredning, snickerier med mera.

Grundarbetet som målaren utför är mycket viktigt för slutresultatet. Det innebär att tvätta, slipa, spackla ojämnheter med mera innan man börjar måla och tapetsera. Ju bättre underarbete desto längre håller den nya färgen eller tapeten. Ofta tar underarbetet längre tid än själva målningen och tapetseringen.

Verktygen som målaren använder är bland annat pensel, roller, färg, spackel, skrapverktyg, färg- och spackelspruta. Många arbetsmoment kan vara påfrestande för knä, rygg, nacke och axlar. Därför finns det en mängd verktyg som är ergonomiskt utformade.

Tidigare var många färgtyper skadliga för hälsan eftersom de innehöll lösningsmedel. I dag får lösningsmedel endast användas i särskilda fall och de flesta färger är vattenbaserade. Men trots det innehåller de ämnen som är skadliga för människan och naturen. Därför är personlig skyddsutrustning en del av en målares utrustning. Måleriföretagen kan miljöcertifiera sig för att VISA att de skonar både hälsa och miljö.

Som färdigutbildad målare kan man specialisera sig inom till exempel dekorationsmåleri, färgsättning, inredning eller försäljning.

Utbildning

Utbildning till målare finns på yrkesförberedande bygg- och anläggningsprogrammet inom gymnasieskolan, inriktning måleri. Efter gymnasieutbildningen arbetar man som lärling i cirka två år. Mot slutet av utbildningen ska man göra (avlägga) ett gesällprov som bevis på att man uppfyller branschens krav på yrkeskunnande.

Se malare.nu och utbildningsinfo.se för mer INFORMATION

Om du är 19 år eller äldre kan det finnas möjlighet att få hela utbildningen genom lärlingsanställning i ett måleriföretag. Man får på egen hand försöka hitta ett måleriföretag som vill anställa en lärling för färdigutbildning.

Framtid

För INFORMATION om framtidsutsikterna inom det här yrket se Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se.

Att tänka på

Det kan förekomma påfrestande arbetsmoment för framför allt knä, rygg, armar OCH axlar.

Man jobbar ibland på höga byggnadsställningar. 

Det är viktigt att man kan planera sitt ARBETE OCH de olika moment som ska utföras. Känsla för färg och form är en tillgång.

EXEMPEL på egenskaper som arbetsgivare efterfrågar vid rekrytering är att ha känsla för att målare är ett hantverksyrke, att man är social, öppen, noggrann, flexibel, lyhörd, ordningssam, ansvarsfull, trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.