Funderar du på att bygga altan?

Få tips om konsten att bygga altan

Här får du korta tips och handfasta råd om hur du gör för att bygga en egen altan.

GRATTIS!

Att bygga altan är ett av de populäraste byggprojekten för hemmafixaren. Anledningen till det är antagligen att det är ett lagom stort bygge (och lagom svårt) även för den som inte är så van vid att bygga.

VAD ÄR EN ALTAN?

Vad som kallas för altan, varierar från norr till söder. Med en altan kan man mena allt från en stensatt yta mitt i lummigaste delen av trädgården, eller det kan lika gärna vara en uppbyggd altan intill huset.

VAL AV ALTAN

Att välja hur och av vad man ska bygga altan är ett val som beror på eget tycke och smak, på husets placering på tomten, vad huset är byggt av, och vilka möjligheter tomten och huset tillsammans kan erbjuda. Givetvis är det också en ekonomisk fråga då kostnaden för ett altanbygge kan variera. Kom ihåg att i god tid kontrollera med din kommun om vilka regler som gäller angående bygglov just där du vill bygga.

BYGGA ALTAN AV TRÄ

Om du vill bygga altanen i trä så är det lämpligt att du använder dig av tryckimpregnerat trä. I byggfackhandeln finns gott om som passar bra att använda när du ska bygga altanen, bland annat ett tryckimpregnerat virke med tillsatt vax för ökad hållbarhet. För dig som vill undvika impregnerat virke rekommenderar vi att du ska bygga altanen i ett så hårt träslag som möjligt, gärna ek eller lärkträ, som har bra beständighet mot väder och vind

Börja med att besluta var du skulle vilja bygga altanen, hur lång och hur bred du vill att den ska vara. Tänk på att altanen måste stå stadigt,och ha ett stadig ”grundning”. Det vanligaste är att gjuta plintar att fästa de bärande reglarna, bärlinorna i. En bärlina skruvas också fast i väggen. Hur många plintar du bör gjuta beror på vilken slags och hur stor altan du ska bygga.

Det finns även färdiga plintar som bara gräver ner, om du inte vill gjuta själv. Konsultera fackman om du är osäker på hur många plintar du behöver och på vilket avstånd de ska vara. I plintarna sätts metallfästen för bärlinorna. Bärlinorna fäster du sedan i plintarna med genomgående bult.

Nästa steg är att sätta tvärgående reglarna, som spikas fast. Staketstolparna som ska vara för altanräcket fäster du nu med hjälp av skruv i reglarna. Sen är det dags att sätta fast trallen. Det bör vara 2-4 mm avstånd mellan brädorna. Skarva brädorna löpande. Kom ihåg att lämna plats för dina staketstolparna. Trallen skruvas fast med en varmförzinkad skruv.

Altanräcket kan göras på olika sätt. Här förklarar vi arbetsmomenten för att göra ett altanräcke bestående av krysslagt virke. Först monteras en underliggare. Därefter sågas delarna som ska utgöra staketets kryss till. Kryssen görs ett i taget, det är ett millimeterpill. 

Mät var reglarna möts och gröp ur dem halvt med hjälp av stämjärn, för att montera krysset. När samtliga kryss är klara och fastmonterade läggs räckets överliggare på. Skruva fast överliggarna i staketstolparna. Nu har du en färdig och fin altan!

BYGGA ALTAN AV STENSATT YTA

Att bygga altan genom att stensätta en bit av trädgården är ganska enkelt och snabbt gjort. Här följer en kortfattad beskrivning av de olika arbetsmomenten som ingår för att stensätta en yta. För utförligare hjälp kontakta närmsta BOLIST-butik. När du bestämt dig för var den stensatta uteplatsen ska vara väljer du sedan vilken typ av sten du vill använda dig av. 

Markera var på tomten stensättningen ska vara. Gräv ur ca 20 cm ner på hela den ytan. Underlaget ska bli fast och jämnt och lätt lutande – så inget regnvatten stannar kvar. Lägg en fiberduk på marken som du grävt ut, för att försvåra för eventuellt ogräs. Lägg därefter ut ett lager med sättsand eller stenmjöl ca 3 cm tjockt. För att vara riktigt noggrann så jämnar du till ytan med en vibratorplatta. Efter du plattat ut materialet placerar du ut läkter i sanden med hjälp av rätbräda och vattenpass. 

Var noggrann med underarbetets alla moment, då det är avgörande för slutresultatet. Placera nu ut stenarna så som du vill ha dem. Arbetar du med oregelbundna stenar och vill placera dem oregelbundet gör du det. Vill du lägga dem i strikta rader arbetar du med hjälp av snören som du spänner upp och arbetar i vinkel mot. Kom ihåg att du minst behöver ca 3 mm mellanrum mellan plattorna. 

När du är klar med stensättningen täcker du hela ytan med fogsand som du sopar ner mellan stenarna. Borsta bort överbliven sand och kör gärna med vibratorplatts igen för bästa resultat. Fyll nu på med ny sand och vattna lätt. Fyll på fogarna än en gång, och avsluta nu hela arbetet med att sopa din nya stensatta altan, som nu är klar att användas!

BYGGA ALTANTAK

Om du redan har färdigställt projekt ”bygga altan”, men du aldrig hann med taket – så kanske du nu vill bygga ett altantak? Vill du bygga ett tak på din altan kan du välja mellan många olika alternativ. Du kan till exempel bygga ett heltäckande tak med samma takbeklädnad som resten av huset och ett innertak av trä. Vill du hellre ha ett tak som släpper igenom ljus men ändå är heltäckande är korrugerad plast eller kanalplast bra alternativ. Vill du ha ett öppet tak men ändå få en tydligare rumskänsla kan du bygga träspaljéer som du kan låta vackra slingerväxter klättra och växa på.

Vilken ytbehandling är bäst

Tänk på att sköta om din träaltan på rätt sätt. Altanen bör oljas minst en gång per säsong. Man oljar både för träets hållbarhet – man minskar risken för sprickor etcetera, men man oljar också för att träet ska behålla sitt fräscha utseende. Om du inte vill ha din altan träfärgad kan du givetvis måla den. Har du använt dig av tryckimpregnerat virke är risken är dock stor att färgen kommer att flagna om du målar din altan direkt. Du bör vänta med att måla din altan minst en säsong innan du målar på tryckimpregnerat virke, för att målarfärgen ska sitta så bra som möjligt. Vi rekommenderar att använda ett kiselbaserat träskydd till altanen istället för vanlig olja. Detta är mycket skonsammare för altanen och miljön. + Att det håller väldigt mycket längre.

UNDERLÄTTA DITT BYGGANDE MED PLANERING

Innan du påbörjar ditt byggprojekt är det bra att bestämma ambitionsnivån både vad gäller kostnader och den egna arbetsinsatsen. Titta på hur andra har gjort och läs på i fackböcker. Ju bättre du planerar ju mindre risk är det att du blir besviken på resultatet. Ett väl planerat arbete kommer dessutom garanterat gå smidigare, vara roligare och generera färre misstag.

Precis som med allt annat så är det även när du ska bygga altan – det är lättare att nå målet om man har en karta med delmål att följa. Vi vill därför förorda att du innan du börjar bygga, tar fram en mer eller mindre noggrann planering – beroende på projektets storlek.

  • Dela upp altanbygget i delprojekt.
  • Fastställ kostnadsramarna och sätt en budget.
  • Vem ska utföra vad – inom vilken tid? Sätt rimliga tidsramar.
  • Utför inte arbete som du inte är kvalificerad för! Inse dina begränsningar. Att köpa arbetskraft kan löna sig.
  • Påbörja inget nytt delprojekt innan det pågående är klart.
  • Belöna dig och alla inblandade efter väl utfört och slutfört arbete!


Träskydd


Alla altaner måste behandlas. Vi på Svensktbygg rekommenderar att du behandlar altanen med ett träskydd. Vi har testat marknadens bästa träskydd, klicka här för att se de bästa träskydden