Bästa Kisel Träskyddet för Altan

Kiselbehandlad trall av Organowood

På senare år här kiselträskydd nästan tagit över marknaden. Men hur är det egentligen? Är kiselträskydden som Organowood, Sioo och Nitor bättre än den traditionella oljorna och lasyrerna?

Denna fullständiga guiden kommer att jämföra alla de olika träskydden och också rekommendera de vi menar är bäst. 

#1 Organowood - Testsvinnare! Bästa Kisel Träskydd

OrganoWood®, ett miljöklassat och kiselbaserat träskydd som ger en otroligt lång hållbarhet. Organowood är ett alternativ som används av många arkitekter och villabyggare. Produkten får användas på Svanenmärkta fasader.. Organowoods träskydd har en patenterad modifiering, detta ger Organowood en unik egenskap som gör att rötsvamparna inte trivs. Produkten är en två stegs produkt. Steg 1 är ett träskydd som tränger sig djupt ner i träfibrerna, steg två är ett ytskydd och lägger sig som en sköld över steg 1. Du kan sedan använda steg 3 för att tvätta altanen årligen.

Nitor träskydd

Först upp är Nitors träskydd. Nitor erbjuder marknadens billigaste kiselträskydd och är även vinnaren av vårat träskyddstest.

Nitors nackdel är att dem sysslar med så mycket olika produkter. Tyvärr har dem inte specialiserat sig så djupt i kiselbaserade träsykdd som Organowood och Sioo:x. Produkten är billigast, men tyvärr inte bäst.

Ska du ha ett kiselbaserat träskydd så är det Organowood som gäller enligt oss på Svensktbygg.se

Sioo x träskydd

Sioo:x altan träskydd var de första kiselträskyddet som kom ut på marknaden. Det är ett etablerat varumärke i Sverige, Norge, Tyskland och flera andra länder. För att kort sammanfatta Sioo x träskyddet så är det det dyraste träskyddet men också de träskyddet med längst hållbarhet. Företaget är även Svenskt vilket är väldigt kul. Vanligtvis brukar dessa typer av bolag flyttas utomlands så fort dem blir stora. Men Sioo:x har valt att stanna kvar i Göteborg. 

sioox

Kisel Altan träskydd

Kiselbaserade träskydd är en produkt för att skydda träytor mot fläckar. Den kan användas på olika träslag (t.ex. tall, ek, ask och björk), både inomhus och utomhus. Effekten håller i minst 10 år, beroende på vilken typ av träslag som behandlas. Kiselbaserade träskydd härdar träet genom att tränga djupt in i porerna för att göra det fläckfritt. 

Tack vare dess transparenta struktur bevaras träets naturliga skönhet. Detta innebär att eventuella kvistar eller andra egenskaper inte döljs utan framhävs på intressanta sätt. En annan bra egenskap med att använda detta skyddande skikt är att det fungerar bra med nybyggda hus såväl som med äldre hus där man vill ha en högklassig yta.

Eftersom det är transparenta bevaras träets naturliga skönhet. träskyddet fungerar bra med ny byggda hus såväl som med äldre hus där man vill ha en högklassig yta.

Kiselbehandling, naturens egna träskydd

Visste du att kiselsyra är trädens egna sätt att skydda sig från röta, svamp, fukt och uv ljus? Det man har gjort är att man har imiterat trädens egna skydd och skapat kiselträskydd. Det ger en mycket längre hållbarhet än vanliga oljor och lasyrer.. En annan fördel är att kiselskydd oftast enbart består av naturliga ingredienser. Särskilt tacksamt är detta såklart om man har barn, allergier, husdjur eller är känslig. Det är även skonsamt om man har plantor runt altanen.

Kiselskydd består av 2 steg

Kiselskydden består nästan alltid av 2 stege. Det första steget är ett träskydd. Träskyddet går ned i djupet på virket och kristalliserar träfibrerna. Därefter använder man steg 2 för att lägga till ett extra skydd. Steg två kallas för ytskydd och det är här de mesta av kiseln finns. Det är ytskyddet som ger de fina silvergråa ytorna.

Kiselbehandlat trä ger längre hållbarhet

En kiselbehandling är skonsammare för virket än järnvitriol, olja och lasyrer. Det ger även en mycket längre hållbarhet. Man kan därför argumentera att det faktiskt ger ett mycket lägre pris än en träolja. Trots att det är dyrare första året.