Vad gör en byggarbetsmiljösamordnare? Info om utbildning

En byggarbetsmiljösamordnare (puh, vilket långt ord) styr arbete runt arbetsmiljöfrågor på en byggarbetsplats. En utbildad och erfaren byggarbetsmiljösamordnare har en bra, övergripande bild kring viktiga frågor som:

  • Risker på en byggarbetsplats
  • Vanliga faktorer som påverkar sjukdagar
  • Lagar, regler och rättigheter
  • Flera ansvarsområden (straffansvar, arbetsmiljöansvar, arbetsgivar- och arbetstagaransvar, projekteringsansvar m fl)
En byggarbetsmiljösamordnare ser även till att byggarbetsplatsen uppfyller de krav, föreskrifter och lagstiftningar som ställs från arbetsmiljöverket.
 

Är du en arbetsledare eller har en byggherreroll, projektör byggarbetsmiljösamordnare kan även vara smart att utbilda sig som byggarbetsmiljösamordnare. Det är alltid en god idé att lära sig från människor som redan har erfarenheten som kan peka dig i rätt riktning. En utbildning som byggarbetsmiljösamordnare är en pragmatisk utbildning som du kommer ha nytta för under hela din arbetskarriär. Det är en otroligt meriterande utbildning att ha under bältet. 

Det finns flera riktigt duktiga utbildare, för att läsa mer om detta rekommenderar vi att du surfar in hos kompetensutveckla som hjälper dig att komma tillrätta med din utbildning som byggarbetsmiljösamordnare.

Vi på Svensktbygg tycker att en konternuerlig utbildning är otroligt viktigt för oss i byggbranschen. Så om du går i tankarna att utbilda dig så är detta absolut att rekommendera.

 

Relevanta videoklipp: