Bygglov

Bygglovsansökan kräver fackmannamässiga bygglovsritningar. Till bygglovsansökan för ny/om/tillbyggnad ska fasadritningar, planritningar och situationsplan  bifogas. Som extra trygghet erbjuder vi även professionell hjälp med att fylla i bygganmälan och bygglovsansökan.

 

Nu kan ni se ert färdiga hus redan innan dess att ni har lämnat in bygglovshandlingen. Det finns arkitekter som erbjuder 3D-visualisering har ni möjligheten att få se slutresultatet i fyrfärgs 3-D bild. Arkitekterna klär huset i önskad fasad och kulör och kan sedan ge dig en bild av hur ditt nya hus kan se ut från vilken vinkel som helst och du behöver inte gissa dig till hur det kommer att se ut när det är klart!

Vi rekommenderar att anlita erfarna bygglovsritare som hjälper dig med alla bygglovritningar för nybyggnation av villor och sidobyggnader. De flesta gör även bygglovsritningar för tillbyggnader, altan, eldstad, mur och plank. De renritar dina skisser och tar fram allt ifrån en första skiss till färdiga fotorealistiskt renderade 3-D bilder. De flesta ritningar görs i Cad-miljö.