Bygglovsbefriade åtgärder

Vilka åtgärder man kan göra utan bygglov enligt  plan- och bygglagen på småhus beror på om man ska bygga inom eller utanför detaljplanerat område. Olika regler kan också gälla för för sammanhållen bebyggelse utanför planlagt område. Är du osäker kontakta alltid din kommun. Det kan finnas lokala undantag som kan kräva bygglov eller anmälan. T.ex. …

Bygglovsbefriade åtgärder Läs mer »