Fuktskador är en farlig form av luftföroreningar inomhus, som kan orsaka allvarliga hälsoproblem.

Fukt kan orsakas av vattenläckor, översvämningar, kondens eller dålig ventilation. Det orsakar tillväxt av mögel och mögel som frigör allergener och irriterande ämnen i luften. Fuktskador kan till och med generera värme genom avdunstningsprocessen vilket leder till kylningsproblem i byggnader.

Eftersom fuktskador är farliga för vår hälsa bör de åtgärdas så snart de upptäcks. Ett sätt att göra detta är att höja temperaturen i ditt hem i förhållande till hur fuktigt det är utomhus en viss dag så att du inte har mer kondens och fukt på ytor eller i ditt hems luftvägar.

Fukt kan orsaka en mängd olika typer av skador på bostäder. En av de vanligaste typerna är mögel och mögeltillväxt. Vattnet som inte tas ut ur ett rum kan också orsaka en mängd olika skador på bostäder som träröta och tegelmögel.

Tips: Om du misstänker fukt så kan du enkelt kolla fukthalten med hjälp av en fuktmätare.

Vad orsakar fuktskador?

Fukt kan komma in i ett hem på många olika sätt. Detta inkluderar när det regnar, när taket läcker eller när barn leker på gården och för in fukt.

Det bästa sättet att förhindra fuktskador är att se till att ditt hem är skyddat. Det finns många sätt att göra detta. Ett av de bästa sätten är att helt enkelt ha ett bra program för regelbundet underhåll av ditt hems yttre och inre skick. Det kan också vara en mycket bra idé att installera en ångspärr nära marknivån på ditt huss ytterväggar, eftersom det kommer att förhindra att fukt tränger in i ditt hus underifrån.

Fuktproblem i hemmen är inte alltid lätta att identifiera utan professionell hjälp. De kan ske var som helst från under golvbrädor, nära fönsterbrädor eller golvlister.

Symtom på fuktskador

Fukt kan vara ett problem i alla hem. Det kan vara ett resultat av läckor från taket eller VVS, eller från en tvättmaskin som svämmar över. Om det inte tas om hand tillräckligt snabbt kan du få mögel och andra problem.

Symtomen på fuktskador är olika beroende på vilken typ av material som påverkas. I tak kan man se gipsskivor som har börjat lossna från taket för att sedan bli missfärgade och börja smula sönder. Du kan också märka mögeltillväxt på ytan eller precis under den. I mattor kan man se områden där det inte finns någon matta kvar på grund av röta, men det kan även förekomma mögelfläckar och mögeltillväxt även i dessa områden eftersom vatten har stått ett tag innan någon märker det.

3 steg för att reparera ditt hem efter en översvämning eller allvarlig vattenskada

Det första och främsta är att stoppa vattnet från att komma in och förstöra mer av ditt hem. Om du har en sumppump ska den vara påslagen och kopplad till ett avlopp. Nästa steg är att ta bort allt vatten från huset så snart som möjligt, detta inkluderar att suga upp det med en våt/torr dammsugare eller använda hinkar och handdukar om du inte har en tillgänglig. Det sista avgörande steget är att ringa professionella för hjälp även om du kan göra en del av arbetet själv.

Det finns många olika sätt som vatten kan komma in i ditt hem. Till exempel kan naturkatastrofer som orkaner, översvämningar eller jordbävningar orsaka översvämningar i ditt närområde. Detta kommer att lämna ditt hem utsatt och sårbart för allvarliga skador som mögeltillväxt och mögel. Det är viktigt att vidta försiktighetsåtgärder

Mögel är ett allvarligt problem som måste åtgärdas omgående. Mögel kan orsaka allvarliga hälsoproblem hos både människor och djur. Detta kommer att lämna ditt hem utsatt och sårbart för allvarliga skador som mögeltillväxt och mögel. Det är viktigt att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika denna obehagliga situation.

Läs mer: Fukt i källare
Läs mer: Fukt i krypgrund