Uncategorized

Bygglov

Bygglovsansökan kräver fackmannamässiga bygglovsritningar. Till bygglovsansökan för ny/om/tillbyggnad ska fasadritningar, planritningar och situationsplan  bifogas. Som extra trygghet erbjuder vi även professionell hjälp med att fylla i bygganmälan och bygglovsansökan.   Nu kan ni se ert färdiga hus redan innan dess att ni har lämnat in bygglovshandlingen. Det finns arkitekter som erbjuder 3D-visualisering har ni möjligheten att …

Bygglov Läs mer »

Byggarbetsmiljösamordnare

Vad gör en byggarbetsmiljösamordnare? Info om utbildning En byggarbetsmiljösamordnare (puh, vilket långt ord) styr arbete runt arbetsmiljöfrågor på en byggarbetsplats. En utbildad och erfaren byggarbetsmiljösamordnare har en bra, övergripande bild kring viktiga frågor som: Risker på en byggarbetsplats Vanliga faktorer som påverkar sjukdagar Lagar, regler och rättigheter Flera ansvarsområden (straffansvar, arbetsmiljöansvar, arbetsgivar- och arbetstagaransvar, projekteringsansvar m fl) En byggarbetsmiljösamordnare …

Byggarbetsmiljösamordnare Läs mer »