Så går takläggning till

Tak är i allmänhet konstruerade av fyra lager. Första lagret är råspont, dvs en träpanel som fästs på takstolarna. Ovanpå läggs takpapp. Många takläggare använder sig av markanadens troligen bästa material som tex Flexilight eller Yap Underfelt. För att takpannorna ska ligga på plats behöver man först lägga ett rutnät av reglar, så kallad bärläkt och ströläkt. Väldimensionerad läkt förlänger takets livslängd. För plåttak är konstruktionen ungefär densamma, bortsett från att man inte alltid behöver läkt.

Livslängden varierar något men efter c:a 30 år börjar takpappen spricka och torka upp. Läkt kan sjunka ihop och ge upphov till att takpannor hammnar snett. Risken för läckor ökar. Efterhand samlas också skräp och lort under pannorna. Det kan ge upphov till röta på läkten samt att ventilering av taket hindras. Om taket lämnas ogjort för länge kan råsponten angripas av fukt, mögel och röta. I värsta fall angrips även takstolar. Att reparera takstolar är mycket dyrt.

 

Så arbetar en bra takläggare:

 

1. Inledande besiktning


Om du misstänker att det är dags för takom-läggning eller annar reparation kontaktar takläggaren via telefon eller epost. Du kan även fylla i takläggarens formulär för offert på takläggarens hemsida. Därefter kommer en av takläggarens besiktningsmän hem till er för att göra en bedömning av ert tak och era behov.

 

2. Offert


Utifrån era önskemål och takläggarens bedömning av era behov presenterar takläggaren en fördelaktig och detaljerad offert med ett slutgiltigt pris.

 

3. Arbetet börjar


Arbetet med er fastighet börjar på överens-kommen tidpunkt. Projektets arbetsledare anländer på morgonen tillsammans med ett arbetslag. Arbetsledaren är er primära kontakt under arbetets gång. Till denne vänder ni er för frågor angående projektet.

 

4. Rivning


Först måste gammla takpannor, läkt och i viss mån papp och fuktskadad råspont. Avfall deponeras i en container. Takpannor kan ofta återanvändas då livslängden är längre än för takpappen.

 

5. Montering


Först monteras råspont ifall den behöver bytas. Därefter applicerar man takpapp. KvTak använder sig av högkvalitativ glasfiberarmerad takpapp som andas och därmed minskar risk för röta och mögel. Taket reglas sedan upp med läkt av dimensionen 25×38 mm. Slutligen monteras nya eller återanvända takpannor av betong eller tegel. En duktig takläggare använder sig oftast av pannor från Monier. Till sist monteras olika ventilationsrör, vindskivor samt beslag såsom vindskivebeslag och takfotsbeslag och vattenavrinngssystem. Alternativ till takpannor kan vara plåt, ytpapp, bandtäckning eller shingel.

 

6. Städning


Vid arbetets avslutning städar våra takläggare både tak och kringliggande tomt från byggbråte och överblivet material. Byggnadställning monteras ner och container forslas bort.

 

7. Efterbesiktning


När allt är klart kommer en besiktningsman eller arbetsledare och går över arbetet tillsammans med er för att säkerställa att arbetet är utfört tillfredsställande och enligt offert. Är något inte till er belåtenhet åtgärdas detta.

 

8. Fakturering


När efterbesiktningen är gjord skickar takläggaren en faktura till er enligt offert. Inga dolda kostnader bör tillkomma så länge du har valt en seriös takläggare. Vi utför endast merarbeten under arbetets gång i samråd med er.

Vi rekommenderar ByggLasse för att hitta en seriös takläggare.