En genomsnittlig lön för en målare 2021 är 32 000. Om du driver eget bolag i målarbranschen blir det fort mycket mer. Medellönen för kvinnor är 29 600 SEK medans för män ligger den på 32 300 SEK.

 

Vad gör en målare?

En målare uppgift är ju helt riktigt just att måla. Men det kan även inkludera mindre renoveringar, tapetsering, behandling av altaner och fasadtvätt. Måleriyrket är ett väldigt brett yrke och det finns många vägar att gå. Idag finns det målarfirmor som specialiserar sig på invändig målning, utvändig målning, takmålningar, tapeseringar eller fasadtvätt. Alla dessa underkategorier inom målarbranschen är een multimiljon bransch.

Målare kostnad per timme

Så vad kostar en målare? Marknadsmässiga priser brukar vara runt 300 som lägst och 600 som högst per timme inkl ROT. Om du vill veta vad det kostar att måla om så kan du enkelt jämföra målare i Stockholm online. Du skriver in vad du vill ha hjälp med så presenteras du med olika offerter.

Målare utbildning

För att bli en målare krävs ingen utbildning (även om det hjälper). Du kan välja målarlinjen på gymnasial nivå eller på en yrkesutbildning. Den vanligaste vägen in till målaryrket är dock en 3 års lång utbildning på bygg- och Anläggningsprogrammet på gymnasiet med inriktning inom måleri.

Risker med yrket

Måleriyrket är ett väldigt säkert yrke. Riskerna ökar dock om du målar tak, då krävs ofta en säkerhetsutbildning. Det har länge varit på tapeten att målaryrket präglas av sjukdomar från alla gifter som finns i målarfärgen. Det har dock blivit mycket bättre med åren. Innan 2000 talet innehöll 70 % av  målarfärg för utomhusbruk giftiga medel. Idag har man reducerat den siffran till 10%. För att eliminera risken så rekommenderas det att du arbetar med mask.