Det är en smart idé att installera solceller när man är i färd med att bygga ett nytt hus. Solceller har en återbetalningstid på cirka 12 år, och då solceller klarar av att producera rikligt med solel efter 30 år kommer du att tjäna mycket pengar på att installera solceller på din nybyggnation.
Men att bygga solceller, får man göra det själv? Och när det kommer till dimensioneringen av solcellssystemet, vad ska man tänka på där?
Du kan vara lugn. Samtliga av dessa frågor och fler kommer att besvaras i denna artikel.

Får man bygga solceller själv?

Du får inte bygga, eller närmare bestämt installera solceller själv. Det är straffbart att installera solceller utan att ha tillstånd för att utföra arbetet, då ett felaktigt uppsatt solcellssystem kan innebära livsfara för både dig och andra. En elektriker som är certifierad för solcellsarbete är ett måste.
Nedan pratar vi mer om vad du får göra själv, och vad du måste låta någon annan göra.

Läs mer:5 vanliga misstag inom bygg

5 saker du får göra själv

  1. Du får planera och projektleda solcellsinstallationen.
  2. Du får ansöka om bygglov, men ett bygglov behövs i regel inte.
  3. Du får köpa det material som behövs, likt solceller och ställningar.
  4. Du får bära upp solcellspanelerna på taket.
  5. Du får montera solcellspanelerna på taket.

3 saker du inte får göra själv

  1. Du får inte koppla samman växelriktaren med resten av systemet.
  2. Du får inte koppla samman solcellspanelerna med varandra.
  3. Du får inte sätta anläggningen i drift.

Tumregeln säger: Har det med elektricitet att göra, då ska du hålla fingrarna borta! Det är livsfarligt att handskas med el om man inte har den utbildning och de erfarenheter som krävs. Om du vill ta del av än mer detaljerad information om hur elarbetet går till vid en solcellsinstallation är Elsäkerhetsmyndigheten en utmärkt resurs.

Bild: Solpaneler monterade på en villa

4 saker att tänka på när man installerar solceller på villatak

1. Dimensionera ditt solcellssystem på rätt sätt

Man ska inte producera mer solel än vad man förväntas förbruka. Ett genomsnittligt stort solcellssystem på 9.2 kWp som är placerat på ett svenskt villatak producerar cirka 7 360 till 10 120 kWh per år. Du ska ha vetskap om hur mycket energi du förväntas göra av med, för att kunna matcha den med den solelsproduktion som gäller för solcellssystemet.

Detta då du tjänar pengar på att bara producera så mycket solel som du vet att du kommer att kunna förbruka själv, i din egen villa. Nedan har vi en perfekt resurs som hjälper dig räkna ut hur mycket solel dina solceller kommer att producera årligen. 

Vi rekommenderar att du väljer att läsa mer om solcellers årsproduktion på HemSol.

2. Ta reda på vilken solinstrålning som gäller

Ju högre solinstrålningen är, desto mer solel kan ditt solcellssystem producera. I Sverige ligger den genomsnittliga solinstrålningen på 1 060 kWh per kvadratmeter, men lokala variationer existerar. I Norrland är det 800 kWh/m² som gäller, medan Gotland har en solinstrålning på 1 200 kWh/m².

Det är därför viktigt att du tar reda på vad solinstrålningen ligger på i det område där du bor, eller ska bo. Om du beställer en solcellsoffert kan installationsföretaget hjälpa dig med att beräkna vilka förutsättningar som gäller. Du ska dock ha i åtanke att de ibland kan visa upp rena glädjekalkyler då de tjänar pengar på att installera solceller.

3. Placera solcellerna i rätt riktning

Solcellernas riktning, men så även lutning påverkar hur mycket solel som systemet kan producera. Om du har möjlighet, placera dina solcellspaneler åt söder och med en lutning på mellan 30 och 45 grader. Notera att förlusterna är små om man inte kan luta eller placera sina solceller optimalt.

Men om man själv kan välja, då är det lika bra att installera sina solceller på ett sätt som gör att energiproduktionen maximeras.

4. Solcellspanelerna trivs bäst skuggfritt

Solceller gillar inte skugga. Om solcellerna skulle skuggas hela eller delar av dagen av exempelvis ett träd, så påverkas energiproduktionen negativt under den tid som anläggningen är skuggad. Denna problematik kan avhjälpas med en optimerare, men den kostar pengar och påverkar därmed återbetalningstiden.

Det bästa är att du ser till att solcellssystemet förblir skuggfritt från första början.